czwartek, 24 października 2013

Dzieci , zakonnice , roszczenia ...

  Rzucona  na nas  kolejna ,  dwudziestowieczna   wojna  z cywilizacją ,  ujawniła zamysły skryte   narodów , organizacji ... wspólnot , idei  . W piekle tym ,  dwieście polskich ,  katolickich   zakonów żeńskich  , zaangażowało się w  ratowanie  bezbronnych ofiar  koszmarnej  próby  . Nie , nie  tylko żydowskich , także polskich , rosyjskich , ukraińskich ,... niemieckich ! Rzeczpospolitą  i  Kresy zamieszkiwało wiele nacji , trudno je  wyliczyć . Tu ,  nie gdzie indziej , d w i e ś c i e  żeńskich  zakonów polskich  , ryzykując ,  na przekór niemieckim nadczłowiekom  i   kabaretowym  " okupacjom "  zachodnim  , wyniszczeniem  wspólnot własnych   i  okolicznej ludności , / w Polsce groziła za to bezwzględnie kara śmierci ! / ,  ratowało  k a ż d e  zagrożone życie . Także tych , którzy od wieków byli naszymi zaprzysiężonymi wrogami . Statystyki mówią o  ocaleniu  trzystu  tysięcy , tylko  dzieci ,  żydowskich  . O innych nacjach bezpieczniej dzisiaj nie wspominać . W tej gigantycznej  akcji  brały udział także zakony męskie , ludność cywilna , organizacje wojskowe . Łącznie jakieś dwadzieścia procent  społeczeństwa  rdzennie  polskiego  .  Osiemdziesiąt ,  / Hitler liczył  je  , od osiemnastu milionów Polaków  , bo reszta , mniejszości ,  miała stanąć  i stanęła ... po jego stronie / , tylko ... nie przeszkadzała , nie donosiła , nie znalazła w sobie heroizmu , nie była w stanie poświęcić siebie i swoich dzieciaków . Kto ma ... dzieci , wnuki , niechaj słyszy !  .  Dziś...  ,  za  to  wszystko mamy zapłacić  , szczególnie  za  naśladowanie Chrystusa , "  Mnie prześladowali i was prześladować będą "  /.   Nadludzie    przysłali  rachunek : za aktywność zgodną z sumieniem  , za wyobraźnię miłosierdzia / JP II / , za  poświęcenie   w imię Jezusowego ... " miłowania nieprzyjaciół ".  Pan  zaprawdę kochał Izraela . Gdyby nie przyszedł , nie ofiarował się za nas , nie zmartwychwstał , gdyby część Izraelitów w Niego nie uwierzyła , nie zrodziłoby się Chrześcijaństwo , nie powstałby Powszechny Kościół Rzymski . Z narodu Kabały / judaizmu współczesnego / ,  nie pozostałby ani jeden ... nadczłowiek . Gdyby nie było " gojów ",  nikt nie słyszałby  o   d r u g i m   ,  żydowskim  ,   nadnarodzie , nikt nie znałby złowrogiego , a historycznie fałszywego  , paraliżującego   sumienia ,   pojęcia    antysemityzmu  . Nikt by się na nim nie wzbogacił  . Za co więc ta  rujnująca kara ?  Na koniec  ,  danie główne  .   http://www.youtube.com/watch?v=9zxvZdgz0Kw  . Zapraszam do intelektualnej ,  ku pokrzepieniu serc ,  godziny skupienia .